Same same but different

Hos oss har vi inget strikt schema för när utfodring sker eller andra rutiner kring hästarna. 


Att det inte är strikt betyder inte att vi inte har några rutiner alls, men de är flyktiga vad gäller vardagsgrejer.

Våra hästar serveras frukost mellan 6-8, ibland även runt 5. Bara där hör ni att tidspannet är stort, hela 2-3 timmar. Då börjar vi med att ge kraftfoder, sedan byter vi täcken, sätter på benskydd och skickar ut boxhästarna i hagen. I hagen serveras sedan morgonhö. 

Till vardags när vi båda jobbar borta så ges morgon- och lunchhöt ute. Är någon av oss hemma så ges de separat och lunch ges runt 12 plus minus någon timme. 

Insläpp av Frost och middagsfodring sker runt 16-18, beroende på väder och när vi är hemma. 

Nattar hästarna gör vi runt 21.30 - 23.30.

Är vädret för dåligt så serveras alla hästar foder inne, och i värsta fall står de inne hela dygnet. 

Jag tycker att det är bra för hästar att inte vänja sig vid för inrutade rutiner. Min tanke är att om de är för invanda vid att allt sker vid samma tidpunkt och på samma sätt varje gång, så blir det stressande om rutinerna måste brytas av någon anledning. 

Exempelvis ett meeting, där hästen inte kan gå ut i hagen klockan 7.30 som den alltid gör. Eller morgonfodrade vid 6.00 eftersom den kanske ska starta 8.00 och då vara i ordning och framriden. Man kanske måste lasta och åka hemifrån 5.30 på morgonen för att hinna till tävlingen. 

Hästen kanske ska till veterinären? Ja vad som kan hända som bryter rutinerna och jag tror att det är mer påfrestande att de bryts någon gång än att de inte är helt befästa för början.

Våra hästar vet istället att när ladan öppnas - då kommer troligen maten, men säkert är först när höpåsarna eller kraftfoderhinkarna bärs ut. 

Många av er undrar säkert över det där med kraftfoder före höt och skakar säkert på huvudet. 

Innan ni tar något för givet så är det som så att våra hästar står på fri tillgång på grovfoder. Vilket leder till att de aldrig kan få kraftfoder på tom mage, förutom möjligen efter träning om jag skulle ge dem det då. Vilket jag inte gör. 

När vi ger morgonkraften så har hästarna nyligen ätit hö om de inte gör det när vi kommer. Därav att hö inte utfodras det första på morgonen.

Det var gällande foder. När det kommer till träning så har jag ett system som jag använder mig av och varje häst får systemet individuellt anpassat efter sina behov. I regel innebär det att varje häst har en rutin som följs vid förberedelse för träning. 

Det är dock en annan historia.

Varför jag berättar om detta är för att ge en annan bild av hur rutiner i stallet kan se ut. Men även att för fasta rutiner kan vara till skada, även om hästar är vanedjur så kan det vara bra att tänka i det större sammanhanget än för dagen eller vardagen. Ofta har vi ju hästar som vi önskar ska prestera, så varför göra tävlingsmiljön annorlunda och kanske stressande i onödan? Det påverkar ju deras prestationsförmåga och är de uppe i varv så blir vi det och den onda cirkeln är född.

Allmänt, Åsikter | Hästar, Prestation, Rutiner, Stress, Utfodring, grovfoder, kraftfoder | |
Upp